Trả lời ý kiến cử tri

  • Đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng của Nhà máy thủy điện Khe Bố
  • Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bố, với công suất 100MW, khởi công xây dựng từ năm 2007 và tích nước hoạt động từ năm 2013; hàng trăm hộ dân tại các xã Thạch Giám, Thị Trấn, Tam Thái, Tam Đình, Tam Quang, Yên Thắng, Xá Lượng (huyện Tương Dương) phải di dời tái định cư. Tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã nhận được ý kiến, kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến của ông Lô Canh Ngọ, Bí thư chi bộ bản Thạch Dương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, đại diện cho các cử tri ở bản Thạch Dương đề nghị kiểm tra, yêu cầu Nhà máy thủy điện Khe Bố có trách nhiệm, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do hoạt động của nhà máy nhằm đảm bảo đời sống cho người dân.

Lượt truy cập