Thông tin chi tiết

  • Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
    09:46 02/06/2021
  • Chiều 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-UBBC về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • Xem danh sách chi tiết tại đây

    Lượt truy cập