Tin tức kinh tế - xã hội

  • Nghệ An: Quy định mới đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
  • Chi bộ là nền tảng của Đảng, là nơi Đảng liên hệ với quần chúng nhân dân và trực tiếp tổ chức triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một trong những yếu tố quyết định đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ ở cơ quan, đơn vị.
  • Thực hiện linh hoạt công tác thanh tra trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp
  • Tháng 9/2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nhưng các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt bằng nhiều hình thức linh hoạt như chủ động đưa hồ sơ, tài liệu của các đơn vị được thanh tra về nghiên cứu tại cơ quan, hạn chế việc có mặt tại đơn vị được thanh tra để đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh.
  • Nghệ An khai trương Cổng thông tin Covid-19
  • Cổng sẽ cung cấp thông tin chính thống, phản ánh kịp thời diễn biến, tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chi tiết đến từng xã, phường, thị trấn. Qua đó, phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo và ra quyết định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.
  • Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục
  • Với phương châm: “Dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, “không để em học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) tỉnh Nghệ An đã và đang chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời ứng phó với đại dịch Covid-19 để công tác dạy và học được triển khai theo kế hoạch. Trong đó, có thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

Lượt truy cập