Thông tin chi tiết

 • Việc cấp “sổ đỏ, sổ hồng” sẽ được tổ chức giải trình tại phiên họp tháng 9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh
  09:57 01/09/2021
 • Sáng ngày 01/9, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 8/2021, trong đó thống nhất tổ chức giải trình về việc cấp giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại phiên họp tháng 9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.
 • Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại nhiều địa phương (thành phố Vinh, Nghi Lộc, Đô Lương, Con Cuông, Diễn Châu, Quỳnh Lưu...), cử tri phản ánh tình trạng cấp giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong thời gian qua còn chậm, nhiều vấn đề bất cập, tồn tại trong nhiều năm chưa được xử lý..., trong đó có việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp sau “dồn điền, đổi thửa” từ khi chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở cấp huyện về Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

  Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận qyền sử dụng đất lâm nghiệp rất thấp (năm 2019, chỉ tiêu cấp 10.219 giấy chứng nhận, mới cấp được 751 giấy chứng nhận, đạt tỷ lệ 7,35%; năm 2021 đã cấp được 76 giấy chứng nhận; đạt tỷ lệ 2,22% so với chỉ tiêu đề ra là 3.423 giấy chứng nhận); nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp giao đất trái thẩm quyền; diện tích thửa đất biến động lớn, kích thước thửa đất thay đổi... chưa được giải quyết dứt điểm (hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 11.000 trường hợp do xã, hoặc xóm, hoặc của tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân (trước 01/7/2014) nhưng chưa có cơ sở pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đây là vấn đề tồn tại trong thời gian dài, chưa có hướng giải quyết. Tỷ lệ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân trong 8 tháng đầu năm 2021 mới chỉ đạt tỷ lệ 18,62%; tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau “dồn điền, đổi thửa” trong 8 tháng đầu năm 2021 mới chỉ đạt tỷ lệ 17,91% ... . Vẫn còn 3.187 căn hộ/11.070 căn hộ đưa vào sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ nhà chung cư. Còn có 4.397/9.073 lô đất biệt thự, nhà ở liền kề thuộc các dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Từ thực trạng nêu trên, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã kết luận tổ chức giải trình tại phiên họp tháng 9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung: Tình hình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như mong muốn của cử tri. Cơ quan được yêu cầu giải trình chính là Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan có liên quan tham gia giải trình gồm Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh; các địa phương được mời tham gia giải trình gồm UBND thành phố Vinh và các huyện Nghi Lộc, Đô Lương, Diễn Châu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp.

  Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19, Thường trực HĐND tỉnh xem xét tổ chức khảo sát tại một số địa phương, đơn vị và làm việc với các sở, ngành liên quan để nắm bắt thông tin về việc cấp giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, phục vụ cho phiên giải trình. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo đảm bảo về thời gian, sát đúng với tình hình thực tế, số liệu chính xác, đầy đủ ở các huyện, thành, thị, trong đó nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp trong thời gian tới nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc để thực hiện tốt việc cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, qua đó đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

  Phan Trung Tú

  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  Lượt truy cập