Thông tin chi tiết

 • Kế thừa, phát huy hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với chính quyền tỉnh Nghệ An
  22:35 08/10/2021
 • Chiều ngày 8/10/2021, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh Nghệ An, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trong thời gian qua, thống nhất phương hướng, giải pháp trong thời gian tới và ký kết Quy chế phối hợp. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 • Toàn cảnh Hội nghị

  Tham dự có đồng chí Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành: Tài chính, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

  Theo báo cáo đánh giá kết quả 7 năm thực hiện thực hiện Quy chế phối hợp cho thấy việc ban hành Quy chế phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh là cần thiết. Các bên đã cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế phối hợp. Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản Nhà nước. Đồng thời với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã góp phần giúp KTNN hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm. HĐND tỉnh đã tổ chức công khai kết quả kiểm toán, các kết luận, kiến nghị của KTNN đến đại biểu HĐND tỉnh nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong sử dụng ngân sách, qua đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh về lĩnh vực tài chính, ngân sách; trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của UBND tỉnh; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

  Kiểm toán Nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ký Quy chế phối hợp

  Để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, trong đó quy định nguyên tắc, nội dung, cơ chế phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND và UBND tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN và trong tổ chức các hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương theo quy định pháp luật; giám sát Đoàn kiểm toán và kiểm toán viên Nhà nước, qua đó thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An trong việc quản lý sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại địa phương; góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Quốc hội, Chính phủ và của địa phương.

  Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị

  Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước ghi nhận Thường trực HĐND, UBND tỉnh trong thời gian qua luôn phối hợp kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn kiểm toán của KTNN thực hiện các nhiệm vụ, chức trách theo kế hoạch được giao, đồng thời, để tiếp tục triển khai tốt quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, các bên phân công đầu mối, cùng trao đổi, xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện, tránh chồng chéo; mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Kiểm toán Khu vực 2 thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

  Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá mối quan hệ phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ngày càng chặt chẽ, đi vào thực chất và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật, đồng thời quyết tâm thực hiện tốt quy chế phối hợp giai đoạn tới. Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Kiểm toán Nhà nước để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

  Nhân dịp này, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng 5 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

  Phan Trung Tú

  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

  Lượt truy cập