Thông tin chi tiết

 • Nhiều kiến nghị của cử tri Nghệ An liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19
  03:09 01/09/2021
 • Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có sự điều chỉnh linh hoạt cách thức tiếp xúc cử tri để đại biểu Quốc hội vừa có thể thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Ý kiến cử tri tập trung về công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, việc thực hiện chế độ, chính sách, việc tháo gỡ khó khăn cho ngư dân …
 • Nhiều kiến nghị liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19

  Qua tổng hợp kiến nghị cử tri do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã gửi về có thể thấy rằng cử tri bày tỏ sự quan tâm và kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề phát sinh. Cụ thể, cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, xử lý nghiêm những vi phạm của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai nhanh chóng việc tiêm vắc xin cho toàn dân để hướng đến miễn dịch cộng đồng. Cử tri kiến nghị Bộ Y tế đưa chi phí xét nhiệm và điều trị bệnh Covid – 19 vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế.

  Song song với công tác phòng, chống dịch, cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội như đời sống của người nghèo, người khó khăn, bệnh tật; giải quyết việc làm cho những lao động trở về quê do đại dịch (Nghệ An là tỉnh có số lượng lớn lao động từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19); bình ổn giá điện, gas, xăng dầu, nước sạch và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.

  Đồng thời, cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nông dân như: hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng, giãn thời hạn trả nợ gốc cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; giảm thuế; giảm giá thành nguyên liệu đầu vào như sắt thép, xăng dầu, vật tư nông nghiệp; giảm phí đường bộ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải… để doanh nghiệp, người dân có thể phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

  Cần quan tâm tháo gỡ khó khăn cho ngư dân

  Cử tri huyện Quỳnh Lưu kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ giãn thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho người dân trước đây vay vốn ngân hàng để đóng tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản vì đến nay người dân rất khó khó khăn, không có khả năng trả nợ do sản lượng khai thác hải sản đạt thấp, nguồn lực đầu tư lớn, hiệu quả kinh tế không cao.

  Cử tri huyện Quỳnh Lưu kiến nghị ban hành một số chính sáchhỗ trợ kinh phí, lãi suất vốn vay chuyển đổi nghề và công nghệ khai thác hải sản như hỗ trợ lắp bóng LED trong nghề vây rút chì; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị đánh bắt; hỗ trợ mua máy tời thủy lực, các dụng cụ bảo quản hải sản trên biển và máy lọc nước; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tàu cá, bảo hiểm thuyền viên.

  Vướng mắc trong việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng

  Trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng: cử tri huyện Anh Sơn kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu,sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cấpBằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sỹ theo quy định tại điều 13 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiệnchế độ ưu đãi người có công với cách mạng (hiện các cơ quan chuyên môn, thân nhân liệt sỹ không còn lưu trữ được căn cứ chứng minh thân nhân liệt sỹ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01/01/1995 hoặc các trường hợp liệt sỹ đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công theo điều 13 phần lớn không còn thân nhân).Cử tri huyện Diễn Châu kiến nghị có chính sách chi trả tiền thưởng cho đối tượng được tặng Huân, huy chương chiến công.

  Ngoài ra,cử tri huyện Diễn Châu, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Quế Phong kiến nghị có chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi nếu chưa được mua bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

  Kiến nghị về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, xóm, tổ dân phố; việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và lĩnh vực dân tộc, miền núi

  Cử tri huyện Nam Đàn kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo hướng tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và giảm mức chênh lệch quỹ phụ cấp giữa xã loại 1, loại 2 và loại 3; giữa thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo với thôn, tổ dân phố còn lại.Cử tri thành phố Vinh kiến nghị ban hành chế độ phụ cấp đối với thành viên các Ban của HĐND cấp xã.

  Cử tri huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương kiến nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế theo hướng học sinh được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để hộ gia đình được hưởng mức giảm trừ nhiều hơn.

  Cử tri huyện Tương Dương kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021–2030.

  Những ý kiến, kiến nghị của cử tri như trên đã được Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xét, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan ở Trung ương trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

  Thu Nguyễn

  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  (Tổng hợp)

  Lượt truy cập