Thông tin chi tiết

 • Nghị quyết phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Nghệ An
  16:28 13/09/2021
 • Ngày 07 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Nhật Minh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An.

  Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, phiên họp Tổ thảo luận về công tác nhân sự,  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã thống nhất giới thiệu nhân sự và phối hợp với Ban Công tác đại biểu thực hiện quy trình để trình Ủy Ban Thường  vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trần Nhật Minh làm đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương.

  Phan Hậu

  VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  Lượt truy cập