Thông tin chi tiết

 • Một số cơ quan chậm thông báo kết quả xử lý đơn thư do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển
  08:46 12/10/2021
 • Xác định công tác đơn thư là một nhiệm vụ quan trọng, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân.
 • Theo báo cáo công tác đơn thư của Đoàn ĐBQH tỉnh, trong tháng 9/2021 đã tiếp nhận 19 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó 10 đơn kiến nghị, phản ánh; 04 đơn khiếu nại; 05 đơn tố cáo. Nội dung đơn của công dân liên quan đến kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; công tác quản lý nhà nước về đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tố cáo người thi hành công vụ; hoạt động của cơ quan tư pháp…

  Đoàn đã phân loại, xử lý 100% đơn theo quy định của pháp luật. Qua phân loại có 10 đơn không đủ điều kiện thụ lý theo quy định của Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh nên đã tiến hành lưu đơn. Lý do lưu đơn: đơn thư trùng, đơn gửi nhiều cơ quan trong đó có cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đơn tố cáo không rõ hành vi vi phạm pháp luật, đơn đã được giải quyết hết thẩm quyền theo quy định của pháp luật…

  Đại biểu Quốc hội lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi gắm

  Đối với 09 đơn đủ điều kiện thụ lý, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cụ thể: đơn của ông Nguyễn Viết Thà, trú tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai chuyển đến Tòa án nhân dân tối cao; đơn của bà Tạ Thị Nho, trú tại thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông; đơn của ông Nguyễn Như Thân, trú tại thôn 6, xã Đình Sơn, huyện Anh Sơn chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn; đơn của ông Hồ Tự Long, trú tại xóm 2, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu; đơn của các tiểu thương chợ Đô Lương chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương; đơn của ông Đinh Trọng Đăng, trú tại xóm Hòn Nen, xã Mã Thành, huyện Yên Thành chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành; đơn của ông Trần Anh Dũng, đại diện cho một số hộ dân tại thôn 7, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai chuyển đến Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai; đơn của ông Nguyễn Văn Khoa, trú tại xóm 5, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương chuyển đến Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ; đơn của ông Phạm Bá Quản, trú tại xóm 4, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

  Đáng chú ý có vụ việc đông người liên quan đến 1000 tiểu thương chợ Đô Lương ký tên trên đơn kiến nghị liên quan đến việc di dời, sắp xếp vị trí kinh doanh, giải quyết quyền lợi cho các hộ kinh doanh khi di dời chợ Trung tâm thương mại Đô Lương (chợ cũ) sang dự án Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương (chợ mới). Nội dung đơn được Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét, tham mưu giải quyết, báo cáo Đoàn ĐBQH tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 30/10/2021.

  Song song với việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, Đoàn ĐBQH tỉnh chú trọng việc theo dõi, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời đơn thư của công dân. Đoàn ĐBQH tỉnh thường xuyên tiến hành rà soát các đơn thư đã chuyển và việc trả lời của các cấp, các ngành. Mặc dù vậy, một số cơ quan chậm thông báo kết quả xử lý đơn thư do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển nên phải đôn đốc, nhắc nhở. Trong tháng 9, Đoàn ĐBQH tỉnh nhận được 14 văn bản trả lời của các cơ quan liên quan và đã gửi văn bản thông báo kết quả trả lời đến công dân. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu, đánh giá việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./.

  Thu Nguyễn

  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  (Tổng hợp)

  Lượt truy cập