Thông tin chi tiết

 • Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  16:05 09/07/2018
 •  

  ÔNG PHẠM VĂN HÓA

  Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An

  Quê quán: xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

  Dân tộc: Kinh

  Trình độ học vấn: Đại học

  Trình độ chính trị: Cao cấp

  Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII

  Lượt truy cập