Thông tin chi tiết

 • Quốc hội thảo luận Luật Quy hoạch: Còn ý kiến khác nhau về quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành
  16:14 09/07/2018
 • Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, sáng 25/10, tại Hội trường Diên Hồng- Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn tính khả thi của Điều 30, dự thảo Luật quy định quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; một số ý kiến khác đề nghị cần làm rõ, có quy định cụ thể đối với nội dung của Điều luật này.
 •  

   

   

  Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân đề nghị giữ quy định tại Điều 30 về quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành

  Nhiều ý kiến băn khoăn việc bổ sung Điều 30 về quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

  Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Xuân- TP. Cần Thơ, nên giữ lại quy định tại Điều 30 về quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành vì "thực tiễn ở địa phương rất cần đến nội dung của điều này". Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị chuyển nội dung đoạn đầu "Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa các nội dung có liên quan của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh" thành một khoản tại Điều 3- giải thích từ ngữ để phù hợp hơn. Các nội dung còn lại nên đi thẳng vào khoản 1, khoản 2 của điều này.

  Đồng tình việc dự thảo Luật cần bổ sung Điều 30, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường- TP. Hà Nội cho rằng, đây là các quy hoạch nhỏ lẻ cấp dưới nhưng lại là những quy hoạch hết sức quan trọng và thường được sử dụng nhiều nhất, trực tiếp nhất trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch cũng như quản lý đầu tư. Tuy nhiên trong Điều 30 chưa quy định rõ cấp nào lập, khi nào lập và phê duyệt như thế nào. Do đó, phải quy định rất rõ việc lập các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành này phải được tiến hành tích hợp đồng thời với quy hoạch tỉnh và được phê duyệt song song đồng thời với quy hoạch tỉnh.

   

   

   

  Đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương- tỉnh Tây Ninh phát biểu tại Hội trường

  Tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương- tỉnh Tây Ninh, việc bổ sung thêm Điều 30 quy định về quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là không phù hợp với quy định tại Điều 5 về hệ thống quy hoạch và không đúng với tinh thần của luật. Vấn đề này cũng được quy định rõ tại Điều 4, Điều 6, Điều 16 và Điều 22 nên việc để Điều 30 sẽ trùng lắp với các quy định trên và gây "dài dòng luật". Điều 30 là chỉ liệt kê các quy hoạch được quy định tại các luật hiện hành nhằm làm giảm đi số lượng luật phải sửa đổi nhưng dẫn đến thay đổi kết cấu nội dung của Luật Quy hoạch. Mặc khác, việc lập thẩm định phê duyệt các quy hoạch này được thực hiện theo luật chuyên ngành sẽ dẫn đến phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch sẽ không điều chỉnh chung các loại quy hoạch phát triển nữa. Do đó, đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo nên bỏ quy định tại Điều luật này.

  Cần hướng dẫn hoặc có quy định cụ thể đối với quy hoạch tại Điều 30

  Bày tỏ băn khoăn quy định tại Điều 30 là "là loại quy hoạch mới và không biết loại quy hoạch này được điều chỉnh bằng luật nào"đại biểu Quốc hội Trần Văn Tiến- tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Ban soạn thảo cần hướng dẫn hoặc có quy định cụ thể đối với loại quy hoạch này để thực hiện. Đại biểu cũng cho rằng, trong giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có viện dẫn theo quy định pháp luật hiện hành thì cần chỉ rõ quy định đó ở đâu và ở luật nào.

   

   

   

  ĐBQH Bùi Văn Xuyền cho rằng Điều 30 không phải là điều luật mang tính quy phạm

  Đồng tình với ý kiến này, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền- tỉnh Thái Bình cho rằng, Điều 30 thực sự không phải là điều luật mang tính quy phạm, chỉ là Điều để giải thích ý nghĩa của các luật chuyên ngành, luật mang tính chất kỹ thuật. Đại biểu phân tích, Điều 30 của dự thảo Luật quy định theo hướng các quy hoạch tích hợp và quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành và được lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch này thì áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, cho phép áp dụng các quy định của pháp luật chuyên ngành, các luật hiện hành và không phải sửa. Ví dụ, Luật Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh được thực hiện theo Điều 40 của Luật Đất đai năm 2013 và sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh của dự thảo Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, mặc dù cho phép áp dụng luật chuyên ngành như Điều 40 của Luật Đất đai nhưng trong danh mục sửa đổi các luật có liên quan đến để triển khai thi hành Luật Quy hoạch lại vẫn đề nghị sửa Điều 40 Luật Đất đai.

  Tương tự, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh được lập và thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh theo Điều 19, Điều 21, Điều 24 của Luật Tài nguyên nước. Các điều này cũng được đề nghị được sửa trong danh mục, vì vậy cần phải làm rõ nếu đã bổ sung các quy định tại các khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28 và Điều 30 của Luật Quy hoạch thì các luật chuyên ngành có phải sửa nữa hay không và nếu sửa thì sửa nội dung gì. Do đó, đại biểu đề nghị phải trình Quốc hội phương án sửa cụ thể, không thể đưa ra tên, điều sửa như trong tài liệu để trình Quốc hội. Nếu chỉ sửa kỹ thuật câu chữ thì đề nghị sửa ngay tại Điều 71 của dự thảo Luật.

   

   

   

  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về Dự án Luật Quy hoạch

  Báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về Dự án Luật Quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, để giải thích, làm rõ hơn một số quy hoạch ngành và kỹ thuật thì Ban soạn thảo cùng với Ủy ban Kinh tế đã đưa vào Điều 30 trong dự thảo Luật, tuy nhiên Điều 30 lại đang nằm trong Chương nói về nội dung. Ghi nhận các ý kiến phát biểu nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định sẽ tiếp thu để nghiên cứu, trong đó, có thể sẽ chuyển Điều 30 lên Điều 3 để giải thích từ ngữ nhằm phù hợp và chặt chẽ với kết cấu hơn.

  + Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung Điều 30 (mới) về quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và khoản 5 Điều 16 về việc tích hợp các loại quy hoạch này để bảo đảm tính công khai, minh bạch, đồng thời giao Chính phủ tiếp tục rà soát, ban hành danh mục các quy hoạch sẽ được tích hợp vào hệ thống quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

  Điều 30. Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

  Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa các nội dung có liên quan của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh bao gồm:

  1. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh; quy hoạch vùng không nhiễm sinh vật gây hại; quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học; quy hoạch thủy lợi; quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; quy hoạch đê điều; quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai; quy hoạch xây dựng; quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa; quy hoạch hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng và cơ sở chăm sóc người khuyết tật; quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; quy hoạch cơ sở chăm sóc người cao tuổi; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề; quy hoạch xây dựng cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế; quy hoạch vùng thông báo bay; quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước; quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển; quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn; quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; quy hoạch phát triển điện hạt nhân; quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia; quy hoạch tài nguyên viễn thông; quy hoạch kho số viễn thông; quy hoạch tài nguyên internet; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; quy hoạch phát triển mạng bưu chính công cộng; quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia; quy hoạch các công trình quốc phòng, khu quân sự;

  2. Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác ngoài các quy hoạch quy định tại Khoản 1 Điều này và thuộc danh mục do Chính phủ ban hành theo quy định tại Khoản 4 Điều 70 của Luật này.

  Quang Minh

  (Nguồn: Quochoi.vn)

  Lượt truy cập