Thông tin chi tiết

  • Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
    02:28 12/08/2021
  • Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20 đến 28/7/2021. Sau 9 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình theo đúng mục tiêu đề ra. Kết quả kỳ họp đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung trình Quốc hội, cũng như các điều kiện đảm bảo và tổ chức kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật. Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch chủ động, linh hoạt, sáng tạo...Các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thảo luận, tranh luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng, góp phần tạo nên thành công của kỳ họp. Sau đây là Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV:
  • Tải Báo cáo tại đây:

    Lượt truy cập