Thông tin kỳ họp

 • Ngày làm việc thứ 3 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII
 • Ngày 23/10, trong buổi sáng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo quy định một số điểm thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Tại tổ 5, gồm 3 đoàn đại biểu Quốc hội là tỉnh Nghệ An, Đắc Lắc và tỉnh Bắc Ninh. Ông Phạm Văn Tấn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, tổ phó điều hành phiên thảo luận.
 • Kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII
 • Từ ngày 20/5 đến ngày 21/6, Quốc hội đã tiến hành kỳ họp thứ 5. Sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao trước nhân dân, Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp.
 • Quốc hội biểu quyết 47 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm
 • Sáng 10/6, Quốc hội biểu quyết danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân (HĐND) bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó, có 47 đang giữ chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Tham gia biểu quyết danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm có tất cả 483 đại biểu Quốc hội. Số đại biểu tán thành với danh sách 47 người đang giữ chức danh là 476 người (chiếm 95,58%); không tán thành là 6 (chiếm 1,2%); không biểu quyết là 1 (chiếm 0,2%).
 • Quốc hội thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 • Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13, trong 2 ngày 3 - 4/5 Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là 1 nội dung quan trọng của kỳ họp này, thu hút nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu quốc hội.
 • Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Kinh tế, xã hội.
 • Trong phiên họp thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội đã có 80 đại biểu đăng ký và phát biểu, có 5 thành viên Chính phủ tham gia báo cáo giải trình. Nhìn chung không khí thảo luận rất sôi nổi, thẳng thắn, xây dựng, nội dung sâu sắc trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngoại giao, quốc phòng an ninh.
 • Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Luật giáo dục Quốc phòng và An nin
 • Tại phiên thảo luận Hội trường chiều 29/5, đã có 21 đại biểu đăng ký và phát biểu ý kiến về dự án Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh. Nhiều ý kiến đại biểu đồng tình với báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giáo dục quốc phòng-an ninh của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mục tiêu giáo dục quốc phòng-an ninh là: "Giáo dục cho công dân đường lối của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, kỹ năng quân sự cần thiết, để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc."
 • Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 • Theo Chương trình kỳ họp, hôm nay ngày 27/5, Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Theo báo cáo của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến páhp năm 1992, đến nay, có hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 • Quốc hội thảo luận dự Luật phòng, chống khủng bố
 • Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Năm, sáng 21/5, Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống khủng bố.

Lượt truy cập