Thông tin chi tiết

 • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVII
  09:19 19/09/2019
 • Triệu tập kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để xem xét, thông qua các nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

  Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức trong 01 buổi, khai mạc lúc 7h15’ ngày 25/9/2019 tại thành phố Vinh.

  Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp./.

  Thường trực HĐND tỉnh

  Lượt truy cập