Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 9/2019
  17:49 27/09/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 9 năm 2019 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN:

  - Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, việc thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII;

  - Tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII;

  - Thường trực HĐND tỉnh triển khai Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay”;

  - Các Ban HĐND tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề: Ban Pháp chế triển khai Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Ban Dân tộc xây dựng đề cương khảo sát về thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường vùng DTTS, miền núi tỉnh Nghệ An từ 2016 đến nay (theo kế hoạch giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND tỉnh); thu thập thông tin xây dựng kế hoạch giám sát việc quy hoạch, sắp xếp các điểm dân cư tập trung trong thực hiện chính sách đầu tư pháp triển bền vững vùng DTTS tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến nay; Ban Văn hóa- Xã hội chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề: “Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành đề cương, kế hoạch Giám sát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực Kinh tế- Ngân sách;

  - Xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh;

  - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Quốc khánh (02/9/1945); Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955); Ngày Xô viết Nghệ tĩnh (12/9/1930); Ngày Việt Nam trở thành thành viên liên hợp quốc (20/9/1977); Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945); Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC:

  1. Phản ánh các hoạt động của Thường trực, các Ban , Văn phòng HĐND tỉnh :

  - Tổng hợp kết quả giải quyết và tiếp tục đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII; Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

  - Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường HĐND tỉnh; tổ chức  phiên họp giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về vấn đề Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm;

  - Các Ban HĐND tỉnh tổ chức họp đánh giá công tác Quý III/2019, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019;

  - Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội và HĐND tỉnh Xiêng Khoảng theo kế hoạch;

  - Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục đảm bảo các điều kiện và tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  2. Nghiên cứu, trao đổi :

  Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

  . Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương :

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Các Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND các huyện, thành phố, thị xã.

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng :

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới :

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực thi hành từ tháng 9/2019.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền :

  - Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An;

  - Phối hợp phản ánh các hoạt động của HĐND tỉnh trên Báo Đại biểu nhân dân và trang thông tin điện tử của Quốc hội./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghena@gmail.com ).

  Lượt truy cập