Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 8/2019
  17:46 27/09/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 8 năm 2019 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

  - Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, việc thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

  - Việc ban hành và triển khai việc thực hiện các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh;

  - Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

  - Thường trực xem xét, cho ý kiến về nội dung phiên giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2019;

  - Các Ban HĐND tỉnh thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát:

  + Ban Pháp chế thu thập thông tin, tài liệu, xây dựng Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

  - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng (01/8/1930); Ngày công an nhân dân (19/8/1945); Ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1988).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC.

  1. Phản ánh các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  - Tham dự Hội nghị Thường trực HĐND 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ tại Quảng Bình;

  - Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND ở một số tỉnh;

  - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đảm bảo các điều kiện và tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

  2. Nghiên cứu, trao đổi

  Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

  3. Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND các huyện, thành phố, thị xã.

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ tháng 8/2019.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền.

  - Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghean@gmail.com ).

  Lượt truy cập