Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 3/2020
  08:38 28/02/2020
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 03 năm 2020 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN:

  - Công tác chuẩn bị cho phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2020); xây dựng Kế hoạch và Đề cương giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất qua giám sát, khảo sát; việc giải quyết kiến nghị cử tri.

  - Các Ban thu thập thông tin, xây dựng và ban hành Kế hoạch và Đề cương giám sát chuyên đề: việc thực hiện Luật du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Văn hóa – Xã hội); “Hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai các đề tài, dự án khoa học- công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ năm 2016 -2019” (Ban kinh tế - Ngân sách); công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh (Ban Pháp chế).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC:

  1. Phản ánh các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  - Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động HĐND đối với đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  - Các Ban HĐND tỉnh tổ chức họp định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động Qúy I/2020, triển khai nhiệm vụ Qúy II/2020.

  2. Nghiên cứu, trao đổi .

  Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  3. Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương .

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thông tin về các hoạt động nổi bật của HĐND các huyện, thành, thị; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); Ngày khởi nghĩa Bà Tơ (11/3); Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng .

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới .

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ tháng 03/2020.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền.

  - Phối hợp Đài PTTH Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghean@gmail.com ).

  Lượt truy cập