Thông báo, mời họp

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 4/2020
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 4 năm 2020 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 3/2020
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 03 năm 2020 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 9/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 9 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 8/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 8 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 7/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 7 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 6/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 6 năm 2019 như sau:
 • Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019
 • Ngày 24/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; thành viên các Đoàn giám sát và Tổ thư ký theo Quyết định số 20/QĐ-HĐND ngày 03/4/2019 của Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 5/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 5 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 4/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 4 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 3/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 3 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 02/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 02 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 01/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 01 năm 2019 như sau:

Lượt truy cập