Thông báo, mời họp

 • Thông báo triệu tập kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 02 ngày tại thành phố Vinh.
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 4/2020
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 4 năm 2020 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 3/2020
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 03 năm 2020 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 9/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 9 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 8/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 8 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 7/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 7 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 6/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 6 năm 2019 như sau:
 • Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019
 • Ngày 24/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; thành viên các Đoàn giám sát và Tổ thư ký theo Quyết định số 20/QĐ-HĐND ngày 03/4/2019 của Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 5/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 5 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 4/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 4 năm 2019 như sau:
 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 3/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 3 năm 2019 như sau:

Lượt truy cập