Thông tin chi tiết

 • Chương trình công tác tháng 4/2020 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh
  08:24 31/03/2020
 • Trọng tâm công tác: - Triển khai Kế hoạch giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. - Tổ chức phiên giải trình tại cuộc họp thường kỳ tháng 4 của Thường trực HĐND tỉnh. - Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025
 • Trong tháng có:

  - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch).

  - Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4/1975).

  - Ngày Quốc tế Lao động (01/5).

  Ngày

  Thứ

  Nội dung công việc

  Phân công

  chuẩn bị

  01

  - Sáng: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  - Chiều: Họp Đảng ủy Văn phòng

  - Văn phòng Tỉnh ủy Mời

  - Đảng ủy Văn phòng

  02

  Năm

  Nghỉ Lễ Giỗ T Hùng Vương

  03

  Sáu

  - Sinh hoạt các Chi bộ Đảng

  - Các Chi bộ

  04

  Bảy

  Nghỉ cuối tuần

  05

  CN

  Nghỉ cuối tuần

  06

  Hai

  - Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

  07

  Ba

  Đi cơ sở

  08

  Đi cơ sở

  09

  Năm

  Đi cơ sở

  10

  Sáu

  Đi cơ sở

  11

  Bảy

  Nghỉ cuối tuần

  12

  CN

  Nghỉ cuối tuần

  13

  Hai

  - Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

  14

  Ba

  - Sáng: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

  - Chiều: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

  15

  Sáng: Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với ban thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc

  16

  Năm

  - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

  - Từ 16-30: Ban Pháp chế giám sát tổ chức và hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy

  - Văn phòng Tỉnh ủy Mời

  - Ban Pháp chế

  17

  Sáu

  - Sáng: Họp Thường trực Tỉnh ủy

  - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  - Văn phòng Tỉnh ủy Mời

  18

  Bảy

  Nghỉ cuối tuần

  19

  CN

  Nghỉ cuối tuần

  20

  Hai

  - Sáng:

  + Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

  + Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh

  - Chiều: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành

  - Văn phòng Tỉnh ủy Mời

  21

  Ba

  - Chiều: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

  22

  - Sáng: Họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 4/2020 và Phiên họp giải trình

  - Văn phòng

  23

  Năm

  Họp Ủy ban nhân dân tỉnh

  - Văn phòng UBND tỉnh Mời

  24

  Sáu

  - Sáng: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

  - Chiều: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  - Văn phòng Tỉnh ủy Mời

  25

  Bảy

  Nghỉ cuối tuần

  26

  CN

  Nghỉ cuối tuần

  27

  Hai

  - Sáng: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

  - Chiều: Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông

  - Văn phòng Tỉnh ủy Mời

  28

  Ba

  Đại hội Đảng bộ văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025

  Đảng ủy Văn phòng

  29

  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  - Văn phòng Tỉnh ủy Mời

  30

  Năm

  Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

  Lượt truy cập