TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 9 : 86/2013/NQ-HĐND
Loại văn bản Kỳ họp thứ 9
Số/ Ký hiệu 86/2013/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.
Ngày ban hành 30/07/2013 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Lượt truy cập