TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 9
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
95/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015
94/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
93/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
92/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
91/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020
90/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
89/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An.
88/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND về mức chi mức hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
87/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V.
86/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.
85/NQ-HĐND Nghị quyết số 85/NQ-HĐND về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013
84/NQ-HĐND Nghị quyết số 84/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
83/NQ-HĐND Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

Lượt truy cập