TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 9
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
12/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An
10/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An
09/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nghệ An.
08/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn
07/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
06/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
05/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định việc sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
04/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh
02/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
14/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2020.
13/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2018 trở về trước đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
11/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc thống nhất điều chỉnh bổ sung chủ trương dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km0-Km15).
10/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
09/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.
08/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Yên Thành và các thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa.
07/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An
06/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
05/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai
04/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.
01/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt truy cập