TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 5
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
56/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND về quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
55/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND về bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
54/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND về xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
53/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND về bố trí cán bộ chuyên trách dân số- kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
52/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND về quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
51/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND về thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập Thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc Thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An
50/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND về phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2013
49/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015
48/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An
47/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An
46/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

Lượt truy cập