TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 4 : 10/NQ-HĐND
Loại văn bản Kỳ họp thứ 4
Số/ Ký hiệu 10/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “việc quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
Ngày ban hành 27/07/2017 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Lượt truy cập