TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 4 : 10/2017/NQ-HĐND
Loại văn bản Kỳ họp thứ 4
Số/ Ký hiệu 10/2017/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 bổ sung điều 5 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020
Ngày ban hành 27/07/2017 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Lượt truy cập