TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 4 : 03/NQ-HĐND
Loại văn bản Kỳ họp thứ 4
Số/ Ký hiệu 03/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 xác nhận kết quả kết quả bầu bổ sung Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày ban hành 27/07/2017 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Lượt truy cập