TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 4
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
45/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
44/NQ-HĐND Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012
43/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
42/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Nghệ An
41/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An
40/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND về việc tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012
39/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
38/2012/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lượt truy cập