TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 3
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
61/NQ-HĐND Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2012 đến năm 2016
60/NQ-HĐND Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017
59/NQ-HĐND Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
58/NQ-HĐND Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh
57/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
56/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.
55/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020
54/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
53/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục – đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.
52/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
51/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
50/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
49/NQ-HĐND Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
48/NQ-HĐND Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
47/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
46/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
45/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
44/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An
43/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
42/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
41/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
40/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
39/NQ-HĐND Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2017.
38/NQ-HĐND Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017.
37/NQ-HĐND Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 về kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Lượt truy cập