TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 16
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
16/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định về tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An
14/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
12/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định nội dung mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
11/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An
29/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh
28/NQ-HĐND Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch năm 2020 gắn với điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Lượt truy cập