TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 15 : 200/2015/NQ-HĐND
Loại văn bản Kỳ họp thứ 15
Số/ Ký hiệu 200/2015/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành 08/01/2016 Ngày hết hạn
Người ký Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Lượt truy cập