TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 15
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
27/NQ-HĐND Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
26/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2021
25/NQ-HĐND Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2019 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
24/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 phân bổ vốn ngoài nước bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020
23/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (giai đoạn 2)
22/NQ-HĐND Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về chủ trương đầu tư các dự án
21/NQ-HĐND Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20/NQ-HĐND Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1, điều 58 luật đất đai để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19/NQ-HĐND Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai
18/NQ-HĐND Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 phê duyệt, điều chỉnh tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2020 và năm 202
17/NQ-HĐND Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
10/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành
09/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về kết quả giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
08/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn dôi dư do thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Phó Trưởng công an, Công an viên thường trực tại xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
07/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
06/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
05/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
04/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
03/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
02/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
01/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Lượt truy cập