TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 13
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
159/NQ-HĐND Nghị quyết số 159/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015
158/NQ-HĐND Nghị quyết số 158/NQ-HĐND chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015.
157/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
156/NQ-HĐND Nghị quyết số 156/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2015
155/NQ-HĐND Nghị quyết số 155/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015
154/NQ-HĐND Nghị quyết số 154/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 275/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
153/NQ-HĐND Nghị quyết số 153/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
152/NQ-HĐND Nghị quyết số 152/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 Luật đất đai
151/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 151/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, chi hội trưởng hội người cao tuổi và kinh phí hoạt động cho tổ dân vận ở khối, xóm, bản
150/NQ-HĐND Nghị quyết số 150/NQ-HĐND sửa đổi khoản 3, điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
149/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
148/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 148/2014/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020
147/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất gia đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
146/NQ-HĐND Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015.
145/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 145/2014/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015
144/NQ-HĐND Nghị quyết số 144/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013.
143/NQ-HĐND Nghị quyết số 143/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2015
142/NQ-HĐND Nghị quyết số 142/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu
141/NQ-HĐND Nghị quyết số 141/NQ-HĐND về điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014

Lượt truy cập