TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 11
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
135/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND về quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
134/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
133/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An
132/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
131/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
130/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
129/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An
128/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
127/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND quy định mức thu và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
126/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
125/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
124/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050
123/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020
122/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
121/NQ-HĐND Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm TAND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016
120/NQ-HĐND Nghị quyết số 120/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
119/NQ-HĐND Nghị quyết số 119/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lượt truy cập