TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kỳ họp thứ 10
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
98/NQ-HĐND Nghị quyết số 98/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
97/NQ-HĐND Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XVIXVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
96/NQ-HĐND Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013
118/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 118/2013/NQ-HĐND về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An
117/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
116/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học -công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
115/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 115/2013/NQ-HĐND về quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
114/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
113/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 113/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
112/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND về việc đổi tên một số đường trên địa bàn Thành phố Vinh
111/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An
110/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu
109/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An
108/NQ-HĐND Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014
107/NQ-HĐND Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2014
106/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 106/2013/NQ-HĐND về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020
105/NQ-HĐND Nghị quyết số 105/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014
104/NQ-HĐND Nghị quyết số 104/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014
103/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 103/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
102/NQ-HĐND Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014 – 2015
101/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014
100/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012
99/2013/NQ-HĐND Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2014

Lượt truy cập