Thông tin chi tiết

 • Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Hoàng Mai gửi đến kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
  00:47 17/09/2021
 • Tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó có các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Hoàng Mai được giải quyết, trả lời, cụ thể như sau:
 • - Ý kiến: Cử tri xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai đề nghị rút quy hoạch cụm nhà máy nhiệt điện Than Quỳnh Lập 1&2 ra khỏi Quy hoạch điện VIII, thay vào đó là quy hoạch các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) hoặc điện khí ít ô nhiễm, an toàn và bền vững hơn.

  Trả lời: Nội dung này UBND tỉnh đã xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy và có 2 văn bản đề xuất gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương cụ thể như sau:

  - Ngày 28/11/2020, UBND tỉnh có Công văn số 8418/UBND-CN gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng thực hiện dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập I và dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập II tại thị xã Hoàng Mai, đưa 02 dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập ra khỏi Quy hoạch điện VII và dự thảo Quy hoạch điện VIII.

  - Ngày 30/3/2021, UBND tỉnh có Công văn số 1738/UBND-CN về việc góp ý dự thảo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2045, đề nghị Bộ Công Thương báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ dừng thực hiện dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập I và nhiệt điện Quỳnh Lập II và đưa 02 dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập ra khỏi Quy hoạch điện VIII.

  - Ý kiến: Cử tri là hội viên Hội Cựu TNXP đề nghị Sở LĐTB&XH có văn bản hướng dẫn thay thế văn bản hướng dẫn số 757/2019/SLĐTBXH-NCC của Sở LĐTB&XH phù hợp với thực tế và đúng với hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH và kế hoạch của Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh Nghệ An. Trong 561 trường hợp hồ sơ mà Hội tiếp nhận, mới chỉ giải quyết được 02 trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ; các trường hợp còn lại không thể bổ sung được hồ sơ, gây nên bức xúc trong cán bộ, hội viên, nhất là những trường hợp có hồ sơ tồn đọng.

  Trả lời: Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công văn số 757/SLĐTBXH-NCC ngày 15/3/2019 của Sở là văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện việc giải quyết hồ sơ thanh niên xung phong tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sỹ, thương binh người hưởng chính chính sách như thương binh theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Công văn số 3183/NCC-CS1 ngày 28/12/2018 của Cục Người có công. Việc ban hành Công văn số 757/SLĐTBXH-NCC ngày 15/3/2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đúng quy định và phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện việc giải quyết hồ sơ tồn đọng theo quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

  - Đối với 13 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ:

  + Trường hợp bà Đặng Thị Ba, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu thuộc diện xem xét, giải quyết theo quy định của Quyết định số 408/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/3/2017 và đã được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định trợ cấp một lần khi báo từ và trợ cấp thờ cúng đối với thân nhân liệt sĩ Đặng Thị Ba.

  + Đối với 12 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ còn lại đã được Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thẩm định và trả lời không thuộc diện giải quyết theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1737/NCC-CS1 ngày 15/8/2018 và Công văn số 3183/NCC-CS1 ngày 28/12/2018.

  - Về hồ sơ đề nghị xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh:

  + Có 58 trường hợp thuộc diện giải quyết theo Quyết định 408/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đã được hoàn thiện hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị thương (trong đó: Bộ Giao thông Vận tải: 10 trường hợp; Sở Nội vụ: 47 trường hợp (hiện nay Sở Nội vụ đang rà soát, thẩm định trước khi trình UBND tỉnh Nghệ An), UBND cấp huyện: 01 trường hợp).

  + 12 trường hợp thuộc diện giải quyết theo Quyết định 408/QĐ-BLĐTBXH đang hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị thương.

  + Đối với các trường hợp như: Hồ sơ chỉ có Giấy hoàn thành nhiệm vụ TNXP, kỷ niệm chương TNXP và không bổ sung được giấy tờ của người làm chứng theo quy định, hoặc qua rà soát hồ sơ thiết lập sau thời điểm Nghị định số 54/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng vẫn sử dụng hai người làm chứng thì không đủ điều kiện để xem xét thực hiện theo quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng tại Quyết định 408/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Có một số đối tượng không đến thực chứng để kiểm tra vết thương thực thể và một số đối tượng qua kiểm tra, có đối tượng tự xin rút hồ sơ, có đối tượng đã chết, ...  UBND các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn mời đối tượng lên trả hồ sơ, giải thích cụ thể cho đối tượng và có biên bản bàn giao hồ sơ nêu rõ lý do cụ thể.

  Tuy nhiên, Việc giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người hưởng chính sách như thương binh kết quả còn chậm và khó thực hiện là do các nguyên nhân sau: không cung cấp được căn cứ (hồ sơ, lý lịch, bản khai cá nhân trong thời gian tham gia kháng chiến,...); các cựu TNXP tuổi đã cao, già yếu, trí nhớ giảm nên gặp khó khăn, hạn chế trong việc khai thác, tìm kiếm các căn cứ chứng minh tham gia TNXP. Nghệ An là một trong 04 tỉnh thí điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng cho cựu TNXP theo quy trình tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH nên bước đầu ở cơ sở còn lúng túng và chưa có sự thống nhất trong việc xác định hồ sơ đủ điều kiện áp dụng xác nhận người có công theo quy trình...

  UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho Hội viên Hội cựu TNXP kịp thời, đúng quy định pháp luật.

  Phan Trung Tú

  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  (Tổng hợp)

  Lượt truy cập