Hội đồng nhân dân tỉnh

  • Đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng của Nhà máy thủy điện Khe Bố
  • Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bố, với công suất 100MW, khởi công xây dựng từ năm 2007 và tích nước hoạt động từ năm 2013; hàng trăm hộ dân tại các xã Thạch Giám, Thị Trấn, Tam Thái, Tam Đình, Tam Quang, Yên Thắng, Xá Lượng (huyện Tương Dương) phải di dời tái định cư. Tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã nhận được ý kiến, kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến của ông Lô Canh Ngọ, Bí thư chi bộ bản Thạch Dương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, đại diện cho các cử tri ở bản Thạch Dương đề nghị kiểm tra, yêu cầu Nhà máy thủy điện Khe Bố có trách nhiệm, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do hoạt động của nhà máy nhằm đảm bảo đời sống cho người dân.
  • Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Vinh gửi đến kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
  • Sau khi nhận được Báo cáo số 309/BC-HĐND ngày 07/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 23/7/2021 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó có 7 ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Vinh được giải quyết, trả lời, cụ thể như sau:

Lượt truy cập