Hội đồng nhân dân tỉnh

  • Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời đơn thư công dân Nguyễn Hữu Mão, huyện Hưng Nguyên
  • Ngày 15 tháng 01 năm 2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có công văn số 340/UBND.KT về giải quyết đơn thư khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Mão, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (khiếu nại việc gia đình ông đã nộp tiền đền bù hoa lợi cho UBND xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên (nay thuộc Thành phố Vinh) từ năm 1990 nhưng chưa được giao đất theo quy định)

Lượt truy cập