Hội đồng nhân dân

 • HĐND tỉnh và trách nhiệm trong tình hình mới
 • Bước vào nhiệm kỳ 2021 - 2026, trước yêu cầu phát triển cao hơn của tỉnh và mỗi địa phương, cùng với các yếu tố mới phát sinh, nhất là dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặt ra cho cơ quan HĐND tỉnh, mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải nỗ lực và đổi mới mạnh mẽ để làm tròn trách nhiệm dân cử trong tình hình mới.
 • Nghệ An: Hội đồng nhân dân tỉnh tiến tới 'kỳ họp không giấy'
 • Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đánh dấu có những đổi mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, nhất là đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý dữ liệu, tài liệu của HĐND tỉnh bằng phần mềm, tiến tới áp dụng có hiệu quả mô hình “kỳ họp không giấy” trong thời gian tới.
 • Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII: Đổi mới để vượt khó và phát triển
 • Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2021-2026. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn Nghệ An nói riêng, Thường trực HĐND tỉnh đã có những đổi mới trong công tác chuẩn bị và cách thức tổ chức, điều hành để đảm bảo kỳ họp diễn ra chất lượng, hiệu quả, an toàn, đáp ứng yêu cầu vượt khó và phát triển.
 • Nhìn lại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
 • Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII diễn ra từ ngày 12 - 13/8/2021. Sau hơn một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân Nghệ An trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại kỳ họp.
 • Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
 • Sau hơn một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ hai - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
 • Kiến nghị cử tri tại ngày khai mạc kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Tại kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh lắp đặt hệ thống điện thoại trực tuyến để lắng nghe, giải đáp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri phản ánh đến kỳ họp của HĐND tỉnh. Trong ngày đầu tiên của kỳ họp thứ Hai, đã có 41 lượt cử phản ánh các ý kiến, kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân tỉnh qua hệ thống điện thoại trực tuyến.
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII
 • Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 của HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An trao đổi về công tác chuẩn bị, những đổi mới của kỳ họp, cũng như một số định hướng lớn, trọng tâm của HĐND tỉnh trong cả nhiệm kỳ.
 • Khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
 • Sáng ngày 12/8, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.
 • Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
 • Sáng ngày 12/8, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai. Trang Thông tin điện tử đại biểu nhân dân Nghệ An đăng toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh

Lượt truy cập