Thông tin chi tiết

 • Cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị được cấp bù tiền ăn theo quy định
  21:55 08/10/2021
 • Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2021, sáng ngày 08/10/2021, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại Làng trẻ em SOS Vinh, Trung tâm giáo dục - dạy nghề người khuyết tật tỉnh.
 • Tại Làng trẻ em SOS Vinh, Đoàn khảo sát thực tế, tặng qùa và làm việc với Lãnh đạo Làng. Tại buổi làm việc Đoàn đã nghe lãnh đạo Làng báo cáo tình hoạt động tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Việc tiếp nhận các đối tượng vào nuôi dưỡng tại cơ sở cũng như các đối tượng thuộc chương trình tăng cường gia đình theo đúng pháp luật, quy định của Tổ chức SOS. Hiện tại có 179 đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tại Làng; trong đó 51 em đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định, 128 em đang đề nghị cấp bù kinh phí tiền ăn theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

  Đoàn khảo sát thực tế, thăm các em tại Làng trẻ em SOS Vinh

  Tại buổi làm việc, đại diện Làng trẻ em SOS cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc nhất là chế độ hỗ trợ khác nhau giữa các em, cùng là trẻ được nuôi dưỡng, giáo dục ở Làng nhưng có em được hưởng thêm chính sách bảo trợ xã hội, có em lại không được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Do đó, Làng trẻ em SOS đề nghị cấp bù kinh phí tiền ăn theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP cho tất cả các trẻ đã được tiếp nhận vào Lang theo quy định của tổ chức SOS.

  Gia đình SOS tại Làng SOS Vinh

  Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả hoạt động đạt được của Làng trẻ em SOS trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các trẻ mồ côi, trẻ bơ vơ không nơi nương tựa; Làng đã thực hiện đầy đủ các chính sách bảo trợ xã hội đối với các trẻ thuộc đối tượng được hưởng chính sách bảo trợ xã hội; về kiến nghị của Làng Đoàn giám sát ghi nhận, tiếp thu và nghiên cứu khi thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2021.

  Đoàn giám sát thăm, làm việc và tặng quà tại Trung tâm giáo dục-dạy nghề người khuyết tật tỉnh

  Cũng trong sáng nay, Đoàn giám sát làm việc với Trung tâm giáo dục-dạy nghề người khuyết tật tỉnh. Tại buổi làm việc Đoàn đã được nghe lãnh đạo Trung tâm báo cáo tình hình các hoạt động: hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, hướng nghiệp và tạo việc làm cho người khuyết tật, giúp nhiều người khuyết tật tìm kiếm việc làm, tự nuôi sống bản thân; hằng năm trung tâm quản lý, chăm sóc từ 150 - 200 học sinh ở nội trú (chủ yếu ở huyện xa), còn lại 80 - 120 học sinh ngoại trú về gia đình sau mỗi buổi học (chủ yếu ở thành phố, huyện lân cận). Lãnh đạo Trung tâm cũng kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi quy định giao ngân sách hằng năm của trung tâm tính theo học sinh bằng việc giao ngân sách theo chỉ tiêu biên chế được quy định tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 3 về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, ổn định đến năm 2020 để phù hợp với đặc thù hoạt động và đáp ứng được kinh phí hoạt động hàng năm của Trung tâm; Trung tâm cũng kiến nghị cho học sinh ở nội trú của Trung tâm được hưởng chế độ trợ cấp hỗ trợ tiền ăn theo khoản 1 Điều 25 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ (1.440.000 đồng/học sinh/tháng).

  Đoàn giám sát ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị của Trung tâm để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

  Nguyễn Thị Vân

  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  Lượt truy cập