Thông tin chi tiết

 • Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Yên Thành về việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội
  22:49 14/10/2021
 • Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2021, chiều ngày 07/10/2021, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Yên Thành. Đoàn giám sát do đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy vên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội.
 • Đoàn đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2016 đến năm 2021.

  Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Yên Thành

  Theo báo cáo, tính đến tháng 9/2021 huyện Yên Thành có 15.600 đối tượng đang hưởng chế độ trợ giúp xã hội, trong đó: đối tượng cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên là 4.625 người, đối tượng khuyết tật là 8.785 người, các đối tượng khác là 2.190 người. Qua giám sát cho thấy, chính quyền huyện đã quan tâm công tác tuyên truyền, tập huấn, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách; công tác xét duyệt, quản lý hồ sơ, tiếp nhận, giải quyết và cấp phát, chi trả chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện theo đúng quy định. Kết quả từ năm 2016 đến năm 2021 đã có 74.856 lượt đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng, với số tiền 359.402 triệu đồng; đã hỗ trợ đột xuất hơn 202 tấn gạo cho 153 lượt xã, 8.902 lượt hộ (13.721 nhân khẩu) thiếu đói trong các dịp Tết Nguyên đán, thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác. Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ: UBND huyện đã kịp thời chi trả trợ cấp cho hơn 15.600 đối tượng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, với kính phí hơn 33,38 tỷ đồng.

  Trao đổi làm rõ thêm các nội dung, các thành viên Đoàn giám sát nêu vấn đề về việc chi trả chế độ cho các đối tượng thông qua Bưu điện, việc xét duyệt đối tượng nhất là xác định mức độ khuyết tật của các đối tượng; việc thực hiện chính sách đảm bảo công bằng trong hội , hạn chế tình trạng bức xúc, so bì trong nhân dân.

  Đồng chí Nguyễn Như Khôi-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện xác định nguyên nhân số lượng người khuyết tật đông (8.785 đối tượng) để có những chính sách phù hợp hơn; quan tâm công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Tâm; quan tâm quy hoạch, tạo điều kiện cơ sở bảo trợ xã hội có khuôn viên, không gian nhằm giúp các đối tượng sinh hoạt, tái hòa nhập cộng đồng...

  Đồng chí Nguyễn Như Khôi-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Yên Thành

  Tại buổi làm việc, Đoàn cũng đã nghe đại diện lãnh đạo một số xã, lãnh đạo huyện báo cáo, phản ánh tình hình thực hiện và một số vấn đề khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội cũng như giải trình các vấn đề mà đoàn quan tâm như: việc xét duyệt xác định mức độ khuyết tật nhất là dạng tật tâm thần, nghe, nhìn gặp khó khăn, chủ yếu quan sát bằng mắt, qua theo dõi, phản ánh của cán bộ xóm do đó chưa thực sự đảm bảo chính xác; một số đối tượng chưa thực sự trung thực trong việc làm hồ sơ và khi được xét duyệt; những trường hợp có kết luận của Hội đồng giám định y khoa tỉnh xác định khuyết tật thần kinh, tâm thần, suy giảm khả năng lao động từ đủ 61% trở lên nhưng ở tại địa phương biểu hiện bệnh tâm thần kinh không rõ ràng, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo huyện cũng kiến nghị cần nghiên cứu cho phép thân nhân (có trong hộ khẩu với đối tượng) được nhận thay chế độ để giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho đối tượng; về xét duyệt mức độ khuyết tật cần có bộ công cụ, phương tiện, thiết bị để tạo điều kiện cho Hội đồng xét duyệt cấp xã xét duyệt đúng, khách quan hơn; nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan nhằm đảm bảo công bằng nhất là đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng người có công với cách mạng.

  Phát biểu kết luận đồng chí Chu Đức Thái đề nghị UBND huyện rà soát lại tất cả nội dung, số liệu trong báo cáo đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện; quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện chính sách đến với người dân cũng như nghĩa vụ của người dân trong việc thực hiện các quy định có liên quan; tăng cường chỉ đạo kịp thời theo dõi biến động tăng, giảm đối tượng; rà soát lại việc chi trả các chế độ cho các đối tượng, việc nhận thay, nhận hộ chế độ./.

  Nguyễn Thị Vân

  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  Lượt truy cập