HĐND các cấp

  • Khai mạc kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Chương
  • Sáng ngày 22/7, HĐND huyện Thanh Chương đã tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, bàn phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
  • HĐND các huyện khai mạc kỳ họp cuối năm
  • Sáng 21/12, Hội đồng nhân dân các huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Nghi Lộc khai mạc kỳ họp cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
  • Tp Vinh: 'Hở' trách nhiệm, 'yếu' năng lực trong đảm bảo trật tự đô thị?
  • Hai nội dung được đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố Vinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được dư luận và nhân dân quan tâm. Qua phiên chất vấn, cho thấy bên cạnh làm rõ thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp, thì nhìn chung, chính quyền thành phố vẫn thiếu giải pháp mang tính căn cơ, bền vững để giải quyết các tồn tại liên quan đến trật tự đô thị.
  • Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP.Vinh khóa XXI
  • Sáng 20/12, Hội đồng nhân dân thành phố Vinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 3 để xem xét và quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND thành phố theo quy định.

Lượt truy cập