Thông tin chi tiết

 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
  17:00 09/07/2018
 • Trước kỳ họp thứ 6, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ý kiến: “Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Nghệ An tham mưu trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chủ trương giãn trả nợ, khoanh nợ cho các sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa xin được việc”
 • Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An có ý kiến trả lời như sau:

   

  Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có các quy định cụ thể như sau:

          

  - Tại khoản 2 Điều 9 quy định: Học sinh, sinh viên được vay vốn “phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày kết thúc khoá học”.

   

  - Tại Khoản 1 Điều 11 quy định: Đến kỳ trả nợ cuối cùng, học sinh, sinh viên có khó khăn chưa trả được nợ, nếu có văn bản đề nghị gia hạn nợ thì được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ, thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ.

   

  - Đối với những học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa xin được việc làm, nếu có hoàn cảnh khó khăn chưa trả được nợ thì làm đơn xin gia hạn nợ gửi Ngân hàng Chính sách xã hội nơi vay vốn thì sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

   

  Đoàn Đại biểu Quốc hội  trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An tới cử tri được biết và giám sát việc thực hiện nội dung trên.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

   

  Lượt truy cập