Thông tin chi tiết

 • Bộ Công an trả lời ý kiến cử tri Nghệ An về vấn đề đầu tư kinh phí hỗ trợ Công an tỉnh Nghệ An nâng cấp trại tạm giam và nhà tạm giữ cấp huyện
  17:00 09/07/2018
 • Trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Công an về vấn đề: “Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để thẩm định, đầu tư kinh phí hỗ trợ Công an tỉnh Nghệ An nâng cấp trại tạm giam và nhà tạm giữ cấp huyện”
 • Bộ Công an có ý kiến trả lời như sau:

   

  Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 02-01-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống các cơ sở tạm giữ, tạm giam. Đối với Công an tỉnh Nghệ An, hiện có 18 nhà tạm giữ và 01 trại tạm giam được đưa vào dự án tổng thể đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nhà tạm giữ, trại tạm giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an quản lý (giai đoạn II) do Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt tại Quyết định số 2277/QĐ-BCA(Hl 1), ngày 25/12/2008. Đến nay đã có 10/18 nhà tạm giữ thuộc Công an tỉnh được phê duyệt đầu tư đảm bảo quy mô giam giữ; trại tạm giam Công an tỉnh cũng đã được phê duyệt đầu tư khu cán bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng theo tiêu chuẩn. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, thẩm định, đầu tư kinh phí nâng cấp trại tạm giam, nhà tạm giữ các địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trân trọng chuyển ý kiến trả lời của Bộ Công an để cử tri và các tổ chức, cơ quan được biết./.

   

  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An

  Lượt truy cập