Đoàn đại biểu Quốc hội

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời ý kiến cử tri về vấn đề nông, lâm trường quốc doanh
 • Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII chuyển tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Chính phủ đã có Nghị định 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 và Nghị định 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh nhưng việc triển khai ở các tỉnh còn rất chậm, đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo để việc quản lý, sử dụng đất ở các lâm trường quốc doanh mang lại hiệu quả.”
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lới ý kiến, kiến nghị của cử tri
 • Trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tới Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề: - Giáo dục nước ta còn chạy theo các môn khoa học, chưa chú trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức của học sinh, dẫn đến tình trạng xuống cấp trầm trọng về đạo đức của học sinh ngày nay (tình hình trẻ em tuổi vị thành niên phạm tội hình sự ngày càng gia tăng, tình trạng bạo lực học đường đang diễn ra rất phức tạp). Cử tri kiến nghị Nhà nước cần quan tâm vấn đề này, tăng cường việc giảng dạy, rèn luyện về đạo đức, nhân cách, văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên, trong đó cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò gương mẫu của người thầy giáo, môi trường học tập trong nhà trường để có những tác động trực quan tích cực nhằm tăng cường nhận thức đạo đức của các em học sinh. - Công tác quản lý sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, nhất là các trường dân lập còn lỏng lẻo, sinh viên vi phạm pháp luật càng ngày càng nhiều. Đề nghị có biện pháp tháo gỡ tình trạng này.
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri về vấn đề hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm tự nguyện cho giáo viên mầm non
 • Trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tới Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề: “Mặc dù Chính phủ đã ban hành Quyết định 45/2011/QĐ-TTg về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, một bộ phận cử tri cho rằng việc quy định mức hỗ trợ 13% là quá thấp. Đề nghị Chính phủ quan tâm xem xét, điều chỉnh mức hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tượng này”.
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015
 • Trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tới Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề: “ Điều kiện cơ sở vật chất trường lớp học, trình độ đội ngũ giáo viên ở nhiều vùng miền chưa đáp ứng được yêu cầu đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015. Cử tri đề nghị tăng cường công tác truyền thông phổ biến nội dung, mục đích của đề án đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn về cơ sở vật chất, tiếp tục bổ sung chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên mầm non”.
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về chất lượng đào tạo ở bậc học mầm non
 • Trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tới Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề: “Cử tri Nghệ An cho rằng thời gian qua chất lượng đào tạo ở bậc học mầm non trên địa bàn, nhất là khu vực thành phố chưa được quan tâm đúng mức, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế. Đề nghị Chính phủ cần quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống trường mầm non, đồng thời có cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư vào lĩnh vực này nhằm đa dạng hoá các loại hình đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất đáp ứng nhu cầu càng cao của các bậc phụ huynh”.
 • Bộ Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
 • Trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tới Bộ Nội vụ về vấn đề: “Một số đối tượng tham gia quân đội từ 9 đến 10 năm khi về địa phương được Đảng phân công làm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 1985 – 2003 không được đóng bảo hiểm xã hội. Đến năm 2004, tham gia công tác Đảng, chính quyền theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ mới được đóng bảo hiểm xã hội, nhưng không được cộng nối thời gian trong quân đội để tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội mà chỉ giải quyết cho các đối tượng tham gia từ tháng 11/2003 về trước (theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ), còn những đối tượng tham gia từ năm 2004 thì không được cộng nối thời gian trong quân đội là quá thiệt thòi”.

Lượt truy cập