Đoàn đại biểu Quốc hội

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng
 • Tại kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc: Cử tri phản ánh, chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đại học còn nhiều bất cập, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lại việc mở rộng hình thức đào tạo đại học tại chức, đại học từ xa của một số cơ sở giáo dục đại học; quy hoạch lại hệ thống các trường đại học theo hướng đáp ứng qưy mô mở rộng của các trường đại học, cao đẳng song phải chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời đề nghị rà soát, kiếm, tra, những trường nào không đảm bảo điểu kiện giảng dạy, thì cần có biện pháp để xử lý; cần thiết thì phải cắt giảm, rút giấy phép đào tạo trường không đảm bảo chất lượng đào tạo.
 • Bộ Công thương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về quy hoạch các công trình thủy điện
 • Trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Công thương về vấn đề: “Việc quy hoạch các công trình thủy điện hiện nay chưa phù hợp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch như mất đất, mất rừng, môi trường bị xâm hại...Đề nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần đánh giá nghiêm túc để có điều chỉnh quy hoạch thủy điện cho hợp lý.”
 • Bộ Giao thông vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò.
 • Tại kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tới Bộ Giao thông vận tải về việc: Năm 2000, dự án thu hồi 30 ha đất để xây dựng Cảng Cửa Lò, trong đó có bến cá và khu neo đậu tàu, thuyền của ngư dân phường Nghi Thủy. Trong quy hoạch xây dựng Cảng Cửa Lò, dự án không tính đến việc xây dựng bến cá mới cho ngư dân; thiết kế cầu bắc qua sông, nối liền bến 1, 2 với bến 3, 4 không hợp lý, quá thấp, tàu thuyền có công suất 50CV không thể đi qua cầu được, gây khó khăn trong sản xuất, trú ẩn khi gặp thiên tai. Vấn đề này cử tri kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được xem xét, giải quyết. Vì vậy, cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ như sau: + Thiết kế xây dựng lại cầu cho phù hợp để tàu thuyền có thể qua lại thuận lợi, tiếp tục phát huy nghề biển truyền thống của nhân dân; + Cấp kinh phí để xây dựng bến cá, nơi neo đậu tàu thuyền cho ngư dân thị xã Cửa Lò; + Hỗ trợ kinh phí nạo vét luồng lạch bến cảng Cửa Lò.
 • Sở Giao thông vận tải trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An sau kỳ họp thứ 4
 • Sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An đến Sở Giao thông vận tải về các vấn đề: Cử tri phản ánh tiến độ thi công tuyến đường 534, Đường tỉnh lộ D4, cầu Phương Tích chậm gây ô nhiễm môi trường và khó khăn trong việc đi lại của người dân; tuyến đường tỉnh lộ 534 đoạn từ thị trấn Quán Hành đến xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, đường tỉnh lộ Dinh Lạt...đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ và kiểm tra, giám sát chất lượng công trình. Đường tỉnh lộ D4 (đường nối từ Quốc lộ 1A đến cảng nước sâu Cửa Lò) chất lượng thi công công trình kém, hệ thống mương thoát nước không phù hợp. Cử tri kiến nghị giám sát và tu sửa lại tuyến đường này.
 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về công tác bảo trợ xã hội và giảm nghèo
 • Trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vấn đề: 1. Cử tri đồng tình với chính sách trợ cấp cho người tàn tật (tỷ lệ trên 50%), tuy nhiên nhiều người tàn tật tỷ lệ dưới 50% có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều. Đề nghị Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chính sách cho những người này được hưởng ưu đãi của Nhà nước và nâng mức hỗ trợ cho đối tượng hưởng bảo trợ xã hội. 2. Đề nghị xem xét cho huyện huyện Quỳ Châu, huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An được hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
 • Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước
 • Trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tới Bộ Tài chính về vấn đề:“Đề nghị Chính phủ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của người đứng đầu bộ, ngành liên quan của Chính phủ đối với việc quản lý, sử dụng vốn kém hiệu quả, đầu tư ngoài ngành gây thất thoát vốn Nhà nước, đồng thời công khai kết quả xử lý cho nhân dân biết. Cử tri cũng đề nghị việc quản lý tài sản ở các tập đoàn kinh tế lớn cần được thắt chặt trong quản lý, nghiêm túc trong thực hiện nhằm tránh tình trạng trên tái diễn"
 • Bộ Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về thời gian luân chuyển cán bộ, công chức
 • Trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tới Bộ Công an về vấn đề: "Cử tri kiến nghị thời hạn quy định luân chuyển cán bộ, công chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức là quá ngắn. Vì vậy, nên điều chỉnh thời hạn thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 5 năm để cán bộ có thời gian am hiểu sâu hơn về chuyên môn và đào tạo cho đội ngũ cán bộ kế cận".
 • Văn phòng Quốc hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về hoạt động giám sát của Quốc hội
 • Trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tới Văn phòng Quốc hội về vấn đề: Hoạt động giám sát có những đổi mới, cải tiến, đạt kết quả thiết thực, bám sát và giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thực tiễn mà đại biểu Quốc hội và cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các kiến nghị sau giám sát về các chuyên đề, lĩnh vực mà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức giám sát và yêu cầu các cơ quan được giám sát thực hiện nghiêm túc, đúng các yêu cầu, nội dung, tiến độ thời gian trong Nghị quyết đã nêu.
 • Bộ Công an trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
 • Trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tới Bộ Công an về vấn đề: “Cử tri cho rằng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa đạt kết quả cao, đề nghị Chính phủ cần kiên quyết, chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, nhất là đối với các vụ việc xảy ra tại các tập đoàn kinh tế lớn như Vinashin, Vinalines, các vụ việc có liên quan đến hoạt động ngân hàng... ”

Lượt truy cập