Thông tin chi tiết

 • Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An
  16:17 09/07/2018
 • Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An báo cáo như sau:
 • Phần thứ nhất

  Tình hình và kết quả 6 tháng đầu năm.

   

  I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN.

   

  1. Công tác xây dựng pháp luật.

  Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng pháp luật năm 2013, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều đổi mới về hình thức và cơ bản hoàn thanh chương trình lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật.

  Thông báo phân công các đại biểu Quốc hội trực tiếp nghiên cứu để tham gia các dự án luật tại các kỳ họp Quốc hội ngay từ đầu năm.

  Phối hợp với một số sở, ngành, các đơn vị trên địa bàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào 17 dựán luật và lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, dự án luật đất đai (sửa đổi). Chất lượng các hội nghị được nâng lên, nhiều ý kiến góp ý có tính lý luận và thực tiễn cao, giúp cho đại biểu có thông tin để tham gia thảo luận xây dựng các dự án luật tại kỳ họp thứ năm của Quốc hội

  Đối với các dự án luật có tính chuyên ngành, Đoàn ĐBQH hợp đồng với các cơ quan, đơn vị  tổ chức hội nghị góp ý, đặt bài cho các chuyên gia, luật sư có kiến thức sâu về pháp luật trực tiếp tham gia góp ý kiến.

  Báo cáo tổng hợp các dựán luật gửi UBTVQH đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

  Tham gia thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh về việc tổchức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi HP 1992. Phối hợp với Thường trực HĐND triển khai và kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 38/2013/QH13 ngày 23/12/2012 của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Tham dự chương trình làm việc của Tổ công tác của UBDT sửa đổi hiến pháp 1992  tại Nghệ An.

  Tổ chức để tham gia hội nghị trực tuyến từ Quốc hội, Chính phủ với các cơ quan, ban ngành của địa phương đối với việc tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật đất đai (sửa đổi).

   

  2. Thực hiện chương trình giám sát.

   Thông báo phân công đại biểu tham gia các cuộc giám sát của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội tại địa phương  và các cuộc giám sát do Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức, nhằm giúp các vị đại biểu chủ động sắp xếp thời gian và có trách nhiệm tham gia các cuộc giám sát.

  a) Về tham gia giám sát, khảo sát theo chương trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, HĐDT và các Uỷ ban của Quốc hội

  Các đại biểu Quốc hội đựơc phân công đã tham gia đầy đủcác cuộc giám sát của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội trên địa bàn tỉnh về việc: Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012; thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tình hình thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư vùng dân tộc thiểu số theo quy định của Luật đầu tư; việc chấp hành pháp luật đối với việc giải quyết khiếu nại, đề nghị xét lại bản án, quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm của TANDTC, VKSNDTC.

  Các đại biểu Quốc hội, thành viên các UB và HĐND dân tộc đã tham dự đầy đủ các cuộc giám sát tại các địa phương khác khi được mời.

  Phối hợp với UBND tỉnh đôn đốc các đơn vị chuẩn bị báo cáo, bố trí địa điểm làm việc, đảm bảo các điều kiện để các cuộc giám sát được thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và đạt hiệu quả.

  Thực hiện nghiêm túc hội nghị trực tuyến về chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

  b. Về giám sát, khảo sát chuyên đề:

  Đoàn đã tổ chức 4 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Trong đó,  giám sát việc thực hiện kết luận giám sát số 140/BC- ĐĐBQH tỉnh Nghệ An khóa 12 về việc thực hiện chính sách pháp luật quản lý, sử dụng thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình phổ thông được thực hiện trực tiếp tại huyện Con Cuông, thành phố Vinh, Diễn Châu, Trường PTTH dân tộc nội trú tỉnh và UBND tỉnh; 3 chuyên đề giám sát qua báo cáo "việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức"; "thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo chất lượng, chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông";" việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 – 2012".

  Tổ chức 3 cuộc khảo sát vềviệc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Sở Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường.

   Các cuộc giám sát, khảo sát của Đoàn đã tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, các vấn đề bức xúc cử tri và nhân dân quan tâm và những bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương.[1]

  Tại kỳ họp thứ năm, các đại biểu Quốc hội của Đoàn đã tham gia nội dung báo cáo giám sát về việc thi hành chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 – 2012. Ý kiến của đại biểu tập trung làm rõ kết quả, kinh nghiệm và  trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc phân bổ nguồn vốn và hiệu quả sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong việc đầu tư xây dựng cơ bản.

   

  3.Tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

  a) Tiếp công dân.

  Duy trì tiếp công dân định kỳ ngày 10 hàng tháng tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.[2] Sau các phiên tiếp công dân, Đoàn ĐBQH đã ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân và chuyển những vấn đề công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho Đoàn ĐBQH và công dân theo quy định.

  Tham gia các cuộc tiếp công dân của Hội đồng tiếp dân UBND tỉnh đúng quy định

  b. Công tác xử lý đơn thư.

  Chỉđạo Văn phòng thực hiện quy trình tiếp nhận, xửlý đơn thưkhiếu nại, tốcáo phản ánh  của công dân[3].

  Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức các cuộc làm việc với BND tỉnh và các ngành chức năng nghe tình hình một số vụ việc kéo dài và khảo sát tình trạng đơn thư kéo dài tại huyện Tân Kỳ, thị xã Thái Hoà, Thành phố Vinh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

  Nhìn chung, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của Đoàn đại biểu Quốc hội đã đi vào nên nếp, đã quan tâm đến việc đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tốc cáo của công dân; chú trọng trong việc  phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác hướng dẫn, giải thích luật  để công dân thực hiện quyền lợi hợp pháp.

   

  4. Hoạt động tiếp xúc cử tri.

  Phối hợp với UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/NQLT- UBTVQH - ĐCTUBMTTQVN về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và ban hành Thông báo số 189/TB. Đ ĐBQH, ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Đoàn ĐBQH về kết luận cụ thể trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH, các cơ quan liên quan, địa phương trong việc thực hiện việc tiếp xúc cử tri và tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri.

   Phối hợp với UBMTTQ các cấp tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại 46 điểm, trong đó có 10 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề hoặc theo lĩnh vực, đối tượng như: Tiếp xúc với cán bộ, công chức ngành lâm nghiệp tỉnh Nghệ An; cán bộ, người lao động của Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thi thành phố Vinh, cử tri Bản Quỳnh, vùng tái định cư xây dựng công trình Thuỷ điện Bản Vẽ; cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên Phòng Tri Lễ; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 4.

  Ngoài việc tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri, Đoàn còn tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các sở Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư... để nắm thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh; việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước; công tác quản lý điều hành, tình hình triển khai các dự án trọng điểm của Trung ương trên địa bàn... và tiếp thu các kiến nghị, để đề xuất với Quốc hội, Chính phủ.

  Tổng hợp kịp thời, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương[4] .

   

  5. Hoạt động tại kỳ họp Quốc hội.

  Căn cứ chương trình kỳ họp, trên cơ sở thông báo phân công nhiệm vụ đối với đại biểu tham gia các hoạt động của Đoàn năm 2013, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH căn cứ chức danh, vị trí công tác của các vị đại biểu, thông báo phân công các vị đại biểu Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu, thu thập thông tin để tham gia các nội dung của kỳ họp.

  Kỳ họp thứ năm, Quốc hội bàn thảo nhiều nội dung mới, quan trọng như: Thảo luận góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn... Với tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri và Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ thời gian kỳ họp, dành nhiều thời gian, đầu tư trí tuệ  tham gia các nội dung chương trình kỳ họp. Trong  9 phiên thảo luận tổ, 22 phiên thảo luận tại hội trường đã có 43 lượt ý kiến tham gia góp ý vào 17 luật, 08 nghị quyết. Trong đó có nhiều ý kiến góp ý của đại biểu trong Đoàn đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Dự án luật đất đai (sửa đổi).

  Có 19 lượt ý kiến  thảo luận tại tổ và hội trường góp ý vào các báo cáo trình tại Kỳ họp và tham gia chất vấn, có 6 đại biểu chất vấn bằng văn bản (phiếu chất vấn) và 7 lượt ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội trường đối với các Bộ trưởng.

  Các vị đại biểu  nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, có trách nhiệm cao trong thảo luận tại Đoàn trước khi bỏ phiếu; thực hiện nghiêm túc quy trình và trách nhiệm trong việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. 

  Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, của Đoàn thư ký kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời những vấn đề liên quan đến nội dung, chương trình kỳ họp đến các đại biểu Quốc hội; các đại biểu  đã thực hiện nghiêm túc với trách nhiệm cao. 

   Do yêu cầu công tác, đồng chí Phan Đình Trạc, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH được Bộ Chính trị điều động và phân công nhiệm vụ mới. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tại Kỳ họp thứ năm, Đoàn ĐBQH đã bầu và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đồng chí Phạm Văn Tấn, UVBCH Đảng bộ tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thay đồng chí Phan Đình Trạc.

  Ngoài các hoạt động chính thức, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức một số cuộc gặp gỡ với lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành Trung ương để trao đổi, đề đạt các vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổchức đón tiếp một sốĐoàn ĐBQH vào thăm NghệAn; tổchức các hoạt động khác của Đoàn tại Hà Nội...

  Phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lao động cho đại biểu Nguyễn Minh Hồng.

   

  6. Công tác thông tin tuyên truyền:

  Chỉ đạo Văn phòng phối hợp với các cơ quan xây dựng Kếhoạch thông tin tuyên năm 2013 và hàng tháng; tổchức và tạo điều kiện cho các phóng viên tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đểtuyên truyền đầy đủ, kịp thời các hoạt động  của Đoàn đại biểu Quốc hội. Làm việc với Đài PTTH tỉnh đánh giá hoạt động phối hợp tuyên truyền; tăng thời lượng phát sóng, chú trọng tính chuyên sâu, tính thời sự; mởchuyên mục mới "Mỗi tuần một vấn đề" và "Đối thoại với cử tri". Tổ chức tốt việc thông tin tuyền truyền hoạt động đoàn tại kỳ họp thứ năm.

  Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam trong việc lấy thông tin phản ánh các hoạt động của đại biểu và Đoàn ĐBQH tại hội trường và phản ánh hoạt động của Đoàn tại các phiên thảo luận tổ để đưa tin kịp thời trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh để cử tri, nhân dân theo dõi và giám sát hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu tại kỳ họp.

  Nâng cao chất lượng và mở thêm một số chuyên mục trên Trang thông tin điện tửdbndnghean.vn. Đăng tải nội dung kiến trả lời của các bộ, ngành; sao gửi các văn bản trả lời của các bộ, ngành chuyển cho đại biểu Quốc hội để biết.

           

  7. Hoạt động  phối hợp.

  Đoàn ĐBQH đã tổ chức các cuộc làm việc Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh trong thực hiện chương trình, xây dựng pháp luật, giám sát, đánh giá về hoạt động TXCT, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, bàn phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

  Phối hợp với UBMTTQ tỉnh triển khai Nghị quyết số 525 về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để thực hiện tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

  Phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội đảm bảo các điều kiện về tài liệu, phương tiện, an ninh, chế độ kinh phí, cơ sở vật chất... để phục vụ tốt các vị đại biểu Quốc hội trong thời gian tham gia kỳ họp thứ  năm tại Hà Nội.

  Phối hợp với Trung tâm thông tin, thư viện và nghiên cứu khoa học của Văn phòng Quốc hội cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh các hoạt động của Đoàn tại các kỳ họp.

  Chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan để ban hành Quy chế phối hợp công tác với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh tại Nghệ An và Đài  PTTH tỉnh, để giúp Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ theo quy định.  

           

  8. Các hoạt động khác.

  - Tập trung nghiên cứu, tham gia phát biểu tích cực ở các hội nghị trực tuyến và các hội nghị khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập; chất vấn các vị Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

  - Tham gia các cuộc hội nghị, hội thảo, các cuộc triệu tập của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

  - Tổ chức đón, làm việc với các đoàn công tác, Đoàn ĐBQH các tỉnh thăm và làm việc tại địa phương.

           

  II. HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐOÀN VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

           

  1. Kết quả hoạt động của lãnh đạo Đoàn ĐBQH.

  - Nâng cao chất lượng trong xây dựng chương trình công tác và đổi mới trong việc điều hành, phân công và đề cao trách nhiệm đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động của Đoàn và Quốc hội.

  - Triển khai Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội: Đổi mới về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, hoạt động đối ngoại, hoạt động tiếp xúc cử tri,…

  - Chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan liên quan: Các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội;Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp để đại biểu Quốc hội thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và thực hiện chức năng đại diện theo quy định.

  - Chủ động đề xuất và đề cao trách nhiệm đại biểu đối với việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị.

  - Chỉ đạo Văn phòng rà soát, phân công chuyên viên và nâng cao chất lượng tham mưu hoạt động của Đoàn. Thực hiện tốt công tác tài chính và quản lý tài sản theo quy định của nhà nước; đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của Đoàn và các vị đại biểu theo quy định hiện hành. Yêu cầu Văn phòng tổ chức đón tiếp và phục vụ đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các Đoàn ĐBQH các tỉnh đến làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác tại Nghệ An một cách chu đáo.

   

  2. Hoạt động của đại biểu Quốc hội.

  - Các vị đại biểu Quốc hội chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.

  - Thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri và thực hiện các quy định nơi cư trú tham gia xây dựng khối phố, xóm, bản.

   - Đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động của Quốc hội, các  cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH theo quy định, trong đó dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu tham gia góp ý kiến vào nội dung chương trình hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và thực hiện chức năng đại diện ngày càng tốt hơn.

   

   III.TỒN TẠI, HẠN CHẾ.

   

  Việc tổ chức lấy ý kiến vào các dự án luật tuy có nhiều đổi mới, những vẫn còn một số ý kiến tham gia góp ý vào dự án luật chưa sâu; việc tổng hợp các ý kiến một số dự án luật chưa kịp thời, đầy đủ.

  Hoạt động giám sát tuy có nhiều tiến bộ, nhưng chất lượng kết luận giám sát  chưa được như mong muốn. Việc theo dõi các đơn vị thực hiện kết luận giám sát chưa thường xuyên, quyết liệt dẫn đến hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

  Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo còn bất cập, việc tổ chức các cuộc giám sát các vụ khiếu nại tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn.

  Một số đại biểu chưa dành đủ thời gian theo quy định để tham gia các hoạt động do Đoàn ĐBQH tổ chức.

   

  Phần thứ hai

  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

   

  Căn cứ vào Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An  như sau:

   

  1. Công tác xây dựng Luật, Pháp lệnh.

  - Bám Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 để trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại hội trường vào các dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Đoàn đại biểu Quốc hội chỉ đạo Văn phòng tập hợp, khai thác tài liệu liên quan cung cấp thông tin cho đại biểu, nhất là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và dự án luật đất đai ( sửa đổi).

  Duy trì việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến  từ các các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, chuyên gia đóng góp cho các dự án Luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (bao gồm 10 dự án luật thông qua và 10 dự án luật cho ý kiến).

  - Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tổng hợp ý kiến góp ý có chất lượng, đảm bảo thời gian.

   

  2. Hoạt động giám sát, khảo sát.

  - Tham gia hoạt động giám sát theo chương trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các cơ quan của Quốc hội.

  - Do Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện một số chương trình giám sát và khảo sát trùng với nội dung giám sát chuyên đề của Đoàn, vì vậy 6 tháng cuối năm 2013 chương trình giám sát chuyên đề tại địa bàn tỉnh được điều chỉnh như sau:

  + Giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của tại Sở xây dựng, Sở tài chính, Bảo hiểm xã hội, sở Lao động thương binh và xã hội.

  + Giámsát việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo do đoàn ĐBQH chuyển đến.

   

  3. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

  - Thông báo và phân công đại biểu tiếp công dân tại trụ sở của Đoàn đại biểu Quốc hội vào ngày 10 hàng tháng.

  - Tham gia tiếp công dân tại Hội đồng tiếp công dân của UBND tỉnh.

   - Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư của công dân, chuyển đơn, thư; theo dõi chặt chẽ và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời đơn thư của công dân. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát, lựa chọn để phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức ít nhất có 2 cuộc khảo sát, giám sát giải pháp giải quyết đơn thư phức tạp, kéo dài.

  - Kiểm tra hoạt động tiếp nhận, phân loại đơn thư của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, theo đó chấn chỉnh hoạt động tham mưu về công tác dân nguyện tại Văn phòng.

   

  4. Hoạt động tiếp xúc cử tri.

  - Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, UBMTTQ các huyện, thành, thị tổ chức tiếp xúc cử tri cho các đại biểu Quốc hội trước và sau các kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Tăng cường hình thức tiếp xúc theo nhóm cử tri, tiếp xúc chuyên đề, lĩnh vực...Tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội đúng quy định, có chất lượng.

  - Làm việc với UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, một số ngành để nghe về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh và tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến UBND tỉnh.

   

  5. Tham gia kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khoá XIII .

  - Tiếp tục duy trì việc phân công các đại biểu trong Đoàn nghiên cứu, tham gia nội dung chương trình của kỳ họp, để đại biểu tham dự đầy đủ, có trách nhiệm tham gia  nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu của Quốc hội.

  - Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế  xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước và của địa phương…nắm bắt những vấn đề đang được dư luận cử tri quan tâm, những nội dung Quốc hội sẽ quyết nghị tại kỳ họp để các đại biểu tham gia có chất lượng tại các phiên thảo luận ở tổ, ở hội trường và hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội.

  - Tổ chức các hoạt động của Đoàn tại kỳ họp Quốc hội để đại biểu Quốc hội tham gia nhằm tạo mối quan hệ giữa đại biểu với các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố để  không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

  - Đảm bảo các hoạt động của Đoàn theo nguyên tắc và yêu cầu cụ thể  của Uỷ ban Thường vụ  Quốc hội và Đảng đoàn  Quốc hội.

   

  6. Công tác phối hợp.

  - Trao đổi với Ban Thường trực Tỉnh uỷ về mối quan hệ của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội trong các hoạt động trong hệ thống chính trị của địa phương.

  - Tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh với Đoàn đại biểu quốc hội

  - Xây dựng quy chế phối hợp với UBND tỉnh, Thường  trực HĐND nhân dân tỉnh để thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát, xây dựng pháp luật.

   

  7. Công tác thông tin - tuyên truyền.

  - Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Đoàn ĐBQH và các vị đại biểu Quốc hội trên các lĩnh vực xây dựng luật, giám sát, tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác của Đoàn tại địa phương.

  - Tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí để đánh giá kết quả thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Đoàn.

   

  8. Công tác lãnh đạo đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

   Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động và tổ chức bộ máy Văn phòng đảm bảo công tác tham mưu phục vụ tốt hơn hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

  Tăng cường công tác quản lý về tài chính tài sản và đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội và các Đoàn công tác của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tại Nghệ An.

  Tăng cường sự phối hợp giữa 3 Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác hàng tháng đảm bảo sự lãnh đạo và phối hợp hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.  

    

   Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013 của Đoàn đại biểu Quốc hội.

   


  [1] Qua giám sát, khảo sát,  Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển 25 kiến nghịtới Ủy ban Thường vụQuốc hội, Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương và UBND tỉnh (trong đó, Trung ương 8 kiến nghị, địa phương 16). Kết luận giám sát của Đoàn được các cơquan liên quan xem xét, tiếp thu và kịp thời đềra các giải pháp khắc phục. Đến nay, đã có 60% kiến nghịđược tiếp thu, sửa đổi, bổsung, điều chỉnh.

  [2]  6 tháng đầu năm đã tiếp 229 lượt công dân. Trong đó, 103 lượt công dân tại phiên tiếp dân vào ngày 10 hàng tháng và 126 lượt công dân tại trụ sở làm việc của Đoàn.

  [3] Tiếp nhận 326 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (223 đơn gửi đến hàng ngày, 103 đơn gửi đến trong kỳtiếp dân vào ngày 10 hàng tháng); kiểm tra, phân loại chuyển và tham mưu chuyển đơn theo thẩm quyền. Chuyển 159 đơn đến Đoàn ĐBQH tỉnh, đến các cơquan có thẩm quyền giải quyết, lưu 127 đơn theo quy định. Kết quả đã có 21/32 vụ việc được UBND tỉnh trả lời. Số đơn còn lại, Đoàn tiếp tục đôn đốc  giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

  [4] Đoàn đã chuyển 70 vấn đề kiến nghị, đề xuất của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và 39 vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến công tác lập pháp, đầu tư xây dựng, nông nghiệp và nông thôn, văn hoá xã hội, công nghiệp thương mại, chế độ chính sách.... Đến nay đã có 67/109 vấn đề đã được trả lời (Trung ương: 48 vấn đề, địa phương: 19 vấn đề), các kiến nghị khác đang được cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu và trả lời. Các ý kiến trả lời đã được đăng tải trên hệ thống thông tin đại chúng, trang tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cơ quan và cử tri theo dõi về tiến độ thực hiện.

   

  ĐOÀN ĐBQH TỈNH NGHỆ AN

  Lượt truy cập