Thứ 5 ngày 28 tháng 09 năm 2023 / 08:23

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 16/03/2023, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028! Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chánh Văn phòng được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn. Đại hội cũng đã bầu ra 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An