Thông tin chi tiết

 • Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật phí và lệ phí
  16:14 09/07/2018
 • Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, chiều 15/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật phí và lệ phí. Đồng chí Phạm Văn Tấn - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
 • Đồng chí Nguyễn Thị An Chung- Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh góp ý nên quy định miến, giảm các loại phí cho các hộ nghèo.
  Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh góp ý nên quy định miễn, giảm các loại phí cho các hộ nghèo.

  Dự thảo Luật phí và lệ phí gồm 6 chương 25 điều - là 1 trong 16 Luật sẽ được thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sắp tới. Luật này đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và chỉ đạo chỉnh lý. Trên cơ sở 13 nhóm vấn đề được chỉnh lý sửa đổi, các đại biểu cơ bản thống nhất cao.

  Đại diện Sở Tài Chính kiến nghị nên bỏ một số loại phí
  Đại diện Sở Tài Chính kiến nghị nên bỏ một số loại phí nhỏ lẻ.

  Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các đại biểu đóng góp vào dự thảo như: Đối với một số loại lệ phí cấp quyền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy phép xây dựng nên phân cấp về cho HĐND cấp tỉnh quy định, quản lý. Vấn đề phí trông giữ xe nên để thị trường tự điều tiết, nhà nước không nên quản lý. Đối với phí sử dụng vỉa hè đường phố không nên thu để đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra một số khoản phí, lệ phí nhỏ lẻ như phí thư viện, hay lệ phí cấp phép cho người lao động nước ngoài không nên thu vì tại địa phương rất nhỏ lẻ. Đối với phí thẩm định phục vụ cấp giấy phép, giấy chứng nhận về vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản nên bỏ để khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

  Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị nên rút ngắn thủ tục hành chính khi nộp các khoản phí, giảm phiền hà cho người dân.
  Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị nên rút ngắn thủ tục hành chính khi nộp các khoản phí, giảm phiền hà cho người dân.
  Đại diện Cục Thuể Nghệ An kiến nghị nên phân cấp một số loại phí, lệ phí do HĐND tỉnh quy định
  Đại diện Cục Thuế Nghệ An kiến nghị nên phân cấp một số loại phí, lệ phí do HĐND tỉnh quy định.

  Bên cạnh đó, một số ý kiến đại biểu nên bổ sung một số danh mục trong việc quy định thu phí môi trường. Ý kiến của các đại biểu đề nghị cần rút ngắn các thủ tục hành chính khi nộp các khoản phí, lệ phí để giảm phiền hà cho người dân, nên cân nhắc các loại phí và lệ phí có thể miễn, giảm cho hộ nghèo…

  Đồng chí Phạm Văn Tấn ghi nhận, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu.
  Đồng chí Phạm Văn Tấn ghi nhận, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu.

  Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Văn Tấn ghi nhận ý kiến góp ý trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến để trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII trước khi ban hành luật./.

  Thanh Lê

  (Nguồn: BNA)

  Lượt truy cập