Xây dựng pháp luật

 • Tài liệu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
 • Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương tiến hành tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2003. Đồng thời với việc tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2003, Ban cán sự đảng Chính phủ đã tiến hành tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để trình ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2003 và những quan điểm, định hướng nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, ý kiến thảo luận của Đại biểu Quốc hội, ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Phiên họp thứ 13 và 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để tổ chức lấy ý kiến nhân dân.
 • Đoàn ĐBQH Nghệ An lấy ý kiến góp ý Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
 • Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh đối với Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Đồng chí Phạm Văn Tấn, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chủ trì hội nghị.
 • Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật dự trữ Quốc gia
 • Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 22 tháng 10/2012. Ngày 19/8/2012, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp với Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự án Luật Dự trữ quốc gia.
 • Đoàn ĐBQH Nghệ An lấy ý kiến góp ý Luật Quản lý thuế
 • Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp xây dựng các bộ luật chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII sắp tới, chiều ngày 12/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
 • Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý sửa đổi dự án Bộ Luật lao động (sửa đổi)
 • Sáng 28/2, tại TP Vinh, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động sửa đổi. Tham gia hội nghị có đại diện các sở, ban ngành liên quan và đại diện người lao động và sử dụng lao động. Đồng chí Phạm Văn Tấn, UVBCH Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.
 • Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Lưu trữ
 • Chiều ngày 26/9, tại Văn phòng Sở Nội vụ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật lưu trữ. Đồng chí Phạm Văn Tấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu QH Nghệ An và đồng chí Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế, Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
 • Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Đo lường
 • Ngày 16/9, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự án Luật đo lường. Các đồng chí Phạm Văn Tấn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Xuân Bí, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội nghị. Tới dự có Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lượt truy cập