Thông tin chi tiết

 • Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
  10:40 09/07/2018
 • Ngày 03/6, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XI. Đồng chí Nguyễn Hữu Trường, Chánh Văn phòng, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.
 • Công tác chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được chú trọng, hình thức nêu gương được gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, đảng viên phải tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký. Các Chi bộ tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề như: Phong cách quần chúng trong tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về công tác dân vận; về nêu gương của người lãnh đạo... Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo những chuyễn biến rõ nét trong Đảng bộ, các chi bộ đều xây dựng gương điển hình tiên tiến, có 2 đảng viên được đề nghị Đảng ủy Khối tặng bằng khen về điển hình trong học tập và nêu gương; thực hiện quyết định của UBND tỉnh về giúp đỡ các xã nghèo miền tây Nghệ An, trong suốt nhiệm kỳ, Đảng bộ Văn phòng đã giúp đỡ, thăm hỏi và tổ chức hỗ trợ vật chất cho xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu.

   

  Đồng chí Nguyễn Hữu Trường, Chánh Văn phòng, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

   

  Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Văn phòng đã biểu dương 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   

  Đồng chí Trần Văn Vinh, Đảng ủy viên quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10

   

  Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Văn phòng đã được đồng chí Trần Văn Vinh, Đảng ủy viên quán triệt các nội dung cốt lõi của các văn kiện quan trọng mà hội nghị Trung ương 10 đã thông qua như: Báo cáo chính trị; báo cáo kinh tế xã hội; báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ đảng; báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới…và được quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. 

   

            Thanh Vân

  Lượt truy cập