Thông tin chi tiết

 • Thông qua Quy chế làm việc sửa đổi của Văn phòng
  10:40 09/07/2018
 • Sáng ngày 14 tháng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị công chức bàn thông qua Quy chế làm việc của Văn phòng. Tham gia hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tấn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Văn Mão, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và toàn thể chuyên viên, người lao động của Văn phòng. Đồng chí Nguyễn Hữu Trường, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
 • Ngày 06 tháng 01 năm 2014, Thường trực HĐND tỉnh đã có Quyết định số 01/QĐ-HĐND về việc Phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An. Theo đó, quy chế làm việc của Văn phòng cần có sự bổ sung và sửa đổi. Các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận các chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động trong Văn phòng nhằm nâng cao khả năng tham mưu, phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, đại biểu dân cử. Quy chế điều chỉnh theo cơ cấu tổ chức, bộ máy mới của Văn phòng với Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng và 7 phòng chuyên môn (tăng 3 phòng so với bộ máy cũ).  

   

  Căn cứ vào Quy chế đã được thông qua, các Trưởng phòng tổ chức xây dựng quy tắc làm việc của phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, người lao động trong phòng. Chánh Văn phòng phối hợp với Chủ tịch công đoàn cơ quan theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện tốt quy chế, tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế để tiếp tục bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

   

  Lê Xuân

  Lượt truy cập