Thông tin chi tiết

 • Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
  10:40 09/07/2018
 • Sáng ngày 19 tháng 4, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
 • Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện, kết quả thực hiện Nghị quyết trên các mặt trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên gắn với nâng cao chất lượng cán bộ công chức cơ quan, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

   

  Toàn cảnh Hội nghị

   

  Các đại biểu tham dự hội nghị cũng phân tích các mặt tồn tại, hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm, định hướng việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐU trong thời gian tới. Theo đó bên cạnh việc tiếp tục quán triệt học tập Nghị quyết, Đảng ủy tiếp tục triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề nêu cao ý thức trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên và có giải pháp khuyến khích đảng viên nâng cao chất lượng công tác.

   

  Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Trường khẳng định sự cần thiết của hội nghị để một lần nữa quán triệt nội dung của Nghị quyết, các đại biểu đã góp ý thẳng thắn, kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện văn bản này. Trong thời gian tới Đảng ủy cần chú trọng công tác đào tạo, quản lý, giám sát đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tránh hình thức trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng, có ý kiến thể hiện quan điểm cá nhân của các đảng viên trong các buổi sinh hoạt để xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh./.

   

  Lê Xuân

  Lượt truy cập